آموزشگاه کندو برای تصحیح مقالات آیلتس هزینه ای دریافت نمی کند. لطفا مقالات خود برای تصحیح به ایمیل کندو به نشانی

info@candolanguage.ir

ارسال نموده و برای دریافت پاسخ خود شکیبا باشید.

مقاله تسک یک بیش از 170 لغت و تسک دو بیش از 280 لغت نباشد.

چنانچه دست خط شما خوانا و متن واضح است نیازی به تایپ کردن نیست در غیر اینصورت خواهشمند است متن مقاله تایپ شود.

مقالات در قالب pdf ارسال گردد.

همراه با ایمیل، نام و شماره تماس خود را نیز ارسال فرمایید. ثبت شماره تماس هیچ تعهدی را برای شما ایجاد نمی کند. اگر تصحیح رایتینگ خود رضایت داشتید، لطفا ما را معرفی کنید.