آموزش زبان به کودکان


هدف دوره آشنایی و ایجاد علاقمندی زبان آموز به زبان انگلیسی، یادگیری الفبا، لغت و جملات کوتاه، شعر، تقویت مهارت های گفتاری، شنیداری و آماده سازی جهت چگونگی نوشتن حروف و کلمات است کلیه اصول مقدماتی و مهارت نوشتاری به طور کامل در این دوره آموزش داده می شود.

زبان آموزان پس از آشنایی با کاربرد زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف، مطالعه واژگان روزمره و کاربردی، دستور زبان روان و ساده در قالب متن های ملموس در کتاب، مهارت های فکری و خلاقیت خود را تقویت کرده و در کنار این مطالب موضوعات درسی مطرح در مدارس را نیز به زبان انگلیسی فرا می گیرند. دوره های آموزش زبان انگلیسی به کودکان در نهایت منجر به تقویت چهار مهارت زبانی به ویژه مکالمه زبان انگلیسی کودکان می گردند. در پایان دوره گواهی نامه فارغ التحصیلی به کلیه ی زبان آموزان اهدا می گردد.

محتوای به روز، خلاق، جذاب و نوین کتاب به بهترین نحو همراه با بازی، رنگ آمیزی، موسیقی و درست کردن کاردستی کودک را بصورت بصری درگیرآموزش و فراگیری مینماید. دوره های پایه شامل 3 کتاب و 6 ترم است و زبان آموزان از ترم 3 کتاب داستان مربوط به سطح خود را فرامی گیرند که تاثیر بسزایی در تقویت مکالمه و لغت  زبان آموزان دارد. همچنین مرور و ارزیابی در پایان هر درس به صورت شفاهی و کتبی انجام میپذیرد.